ReVenue Consultants | Corporate Finance Support
Home  /  Contact  /  Vacatures

Corporate Finance Support: Klik hier!

ProMissie

Accountants, advocaten en notarissen doen een beroep op ons indien zij bij hun cliënten aanlopen tegen beroepsmatige, vaktechnische of persoonlijke grenzen. Op dat moment is er Corporate Finance Support: Snel en flexibel beschikbaar, onafhankelijk, ervaren en deskundig, loyaal aan uw kantoor en ons bewust van het feit dat u pas tevreden bent als uw cliënt tevreden is. Met recht 'professionals voor professionals' dus!Corporate Finance Support voor accountants

Als accountant kunt u een beroep op ons doen in ondermeer de volgende gevallen:

 • In situaties waarbij zich een 'conflict of interest' voordoet en waarin u dus niet onpartijdig en/of onafhankelijk kunt zijn, zoals bij de waardering van een onderneming in het kader van beëindiging van samenwerking tussen vennoten of aandeelhouders, in het kader van samenwerking tussen cliënten of in het kader van een echtscheiding.
 • In andere gevallen waarbij er sprake is van een conflict tussen cliënten waarbij arbitrage, bemiddeling of bindende advisering een oplossing kan bieden.
 • In gevallen waarin u behoefte hebt aan sparren, ruggensteun, een second opinion of samen optrekken indien u zelf trajecten op het gebied van bedrijfsoverdracht, bedrijfswaardering, financiering en samenwerking begeleidt.
 • In alle andere gevallen waarin u een klus liever niet zelf doet (kan ook tijdgebrek zijn), daar de verantwoordelijkheid niet voor wilt dragen, daar de verantwoordelijkheid in wilt delen of waarin u zich graag gesteund ziet door een onafhankelijke en ervaren bedrijfsadviseur (registeraccountant) of Register Valuator.

 

Corporate Finance Support voor advocaten en curatoren
Als advocaat, jurist of curator kunt u een beroep op ons doen bij echtscheiding, uitkoop van aandeelhouders of andersoortige conflicten waarbij:

 • U behoefte hebt aan specifieke kennis op het gebied van bedrijfs- of aandelenwaardering of op financieel of bedrijfseconomisch gebied. Voor uw eigen cliënt of voor een beoordeling van zaken die door de tegenpartij zijn ingebracht.
 • U of uw cliënt een deskundige dient aan te wijzen voor de waardebepaling van aandelen, de waardebepaling van een onderneming, al dan niet in een rechtbankprocedure.
 • In alle andere gevallen waarin u behoefte hebt aan sparren met, ruggensteun van, een second opinion door of samen optrekken met een onafhankelijke en ervaren bedrijfsadviseur (registeraccountant) of Register Valuator.

 

Corporate Finance Support voor notarissen
Als notaris kunt u een beroep op ons doen in ondermeer de volgende gevallen:

 • Uw cliënt behoefte heeft aan een prijsformule in een aandeelhoudersovereenkomst geldend voor (diverse situaties van) toe- of uittreding.
 • U behoefte hebt aan een bedrijfs- of aandelenwaardering bijvoorbeeld bij het verdelen van een boedel.
 • In alle andere gevallen waarin u behoefte hebt aan sparren met, ruggensteun van, een second opinion door of samen optrekken met een onafhankelijke en ervaren bedrijfsadviseur (registeraccountant) of Register Valuator.

 

Garanties bij doorverwijzing of inschakeling
Wij begrijpen uw dilemma's bij het inschakelen van of doorverwijzen naar een andere adviseur: Gaat het wel goed, houd ik wel grip op de zaak en kost het mij geen omzet? Dilemma's die zich echter bij het inschakelen van Corporate Finance Support niet voor zouden moeten doen. Wij garanderen u namelijk:

 • Dat wij even zuinig zijn op uw cliënten en uw reputatie als u dat bent. Ons uitgangspunt is namelijk een lange termijn relatie tussen uw kantoor en Corporate Finance Support. Daarom spannen wij ons tot het uiterste in dat uw cliënt tevreden is over ons en over uw doorverwijzing;
 • De keuzevrijheid van uw cliënt (behoudens in geval van insolventie) bij doorverwijzing. Deze besluit zelf of hij met ons in zee wil of niet. Op basis van een gratis en vrijblijvend adviesgesprek, waarbij inhoudelijk en adviserend de casus wordt besproken met uw cliënt;
 • Dat u - als u zelf al niet direct bij betrokken bent - periodiek en op bijzondere momenten op de hoogte wordt gehouden van het adviestraject (inhoud en voortgang) middels onze opdrachtstatus rapportage (OSR). Zo blijft u doorlopend op de hoogte van wat er speelt en houdt u grip op het traject;
 • Dat wij onafhankelijk zijn van accountants-, advocaten- en notariskantoren en geen opdracht zullen aannemen als onze onpartijdigheid in gevaar komt; • Wij duidelijke afspraken met u maken over wie opdrachtnemer is en daarmee verantwoordelijk is voor (het betreffende gedeelte van) de opdracht, wie factureert, etc.

 

Meer informatie over onze werkzaamheden en adviseurs vindt u op onze website www.cf-support.nl.
U kunt ons ook bellen: 06 53 805 444 (Jan Pieter van Ree).