Wat kan ReVenue Consultants voor u kan betekenen?
Home  /  Contact  /  Vacatures

Corporate Finance Support: Klik hier!

Adviesgebieden

U kunt ons inschakelen voor ondermeer de volgende opdrachten:

Bedrijfsadvies

 • Ondernemingsvormen en -structuren, waaronder inbreng in BV
 • Afspraken in het kader van samenwerking en begeleiding einde samenwerking (als aandeelhouders of vennoten)
 • Investeringselectie
 • Financieringskwesties
 • Herstructurering van onderneming, bijvoorbeeld t.b.v. verkoop of in het kader van risico-management
 • Conflicten: Arbitrage, bindend advies, bemiddeling, mediation of partij-ondersteuning inzake uiteenlopende kwesties zoals aandelenwaarde, zakelijke geschilpunten, te maken afspraken of verdeling. Dit in uiteenlopende situaties zoals echtscheiding, overlijden of einde samenwerking.
 • Advisering inzake continuïteit, waaronder bijv. structuren met een stichting administratiekantoor
 • Advisering inzake rendementsverbetering bij minder goed lopende bedrijven

Bedrijfswaardering

 • Waardering (op basis van verwachte geldstromen, rekening houdend met het specifieke bedrijfsrisico) van bedrijven, aandelen of aandelenpakketten
 • Second opinions en fairness opinions inzake waarderingen
 • Onafhankelijke/onpartijdige waardering van een bedrijf of aandelenpakket bij echtscheiding of einde samenwerking in opdracht van partijen of de Rechtbank
 • Waardering om te komen tot een prijsformule ten behoeve van de aandeelhoudersovereenkomst
 • Periodieke waardebepaling bijvoorbeeld ten behoeve van (verhandelbare) werknemersparticipaties

Bedrijfsoverdracht

 • Bedrijfsopvolging in familiebedrijven.
 • Overige bedrijfsopvolging, MBI, MBO, uitkoop van aandeelhouders of participatie
 • Koop, verkoop en fusie van bedrijven
 • Zoeken van een koper of verkoper in onze regionale en landelijke netwerken
 • Samenwerking en einde samenwerking
 • Financiering van de overname
 • De fiscale advisering terzake (onder andere inzake de toepassing van de fiscale bedrijfsopvolgingsregeling, BOR)
 • De juridische advisering terzake