ReVenue Consultants | Familiebedrijven
Home  /  Contact  /  Vacatures

Corporate Finance Support: Klik hier!

ProMissie - Adviseurs voor familiebedrijven

ReVenue Consultants heeft een intensief samenwerkingsverband met ProMissie (adviseurs voor familiebedrijven, www.promissie.nl). Sinds 2015 is er sprake van een gecombineerde vestiging in Rhenen (ProMissie Vallei en Heuvelrug). Naast deze vestiging heeft ProMissie andere vestigingen in Gorinchem en Bunschoten-Spakenburg.

Als ProMissie zijn we ons zeer bewust van het bijzondere karakter van het familiebedrijf. Tegelijk familie zijn, eigenaar zijn, leidinggeven en samenwerken kunnen leiden tot allerlei complexe (dubbel)rollen. Het gaat in een familiebedrijf over veel meer dan juridische, fiscale of financiële zaken, zeker in situaties van bedrijfsoverdracht en samenwerken. Het gaat om mensen, emoties, waarden en relaties en vaak om het verkrijgen van nieuwe inzichten en het leren omgaan met nieuwe posities. Soms gaat het simpelweg om het bespreekbaar maken van onderwerpen. Dit bijzondere karakter maakt dat een duurzame aanpak gewenst is: Een aanpak waarbij al deze aspecten een plaats in het proces krijgen.

Als ProMissie zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemers, aandeelhouders en families bij de overdracht van een onderneming. Dat wij daarvoor de benodigde juridische, fiscale en financiële kennis in huis hebben is voor ons vanzelfsprekend. Maar een belangrijk deel van de focus ligt op het proces. ProMissie heeft ruime ervaring met deze procesbegeleiding. Wij beschikken daarnaast over een scala aan instrumenten die dit proces kunnen ondersteunen. Waarbij uiteindelijk alles erop gericht is dat er een duurzame en succesvolle bedrijfsoverdracht tot stand komt.

In dit proces gaat het om bijvoorbeeld de beoordeling van een potentiële opvolger (geschiktheid, persoonlijkheid en vaardigheden), de vorming en toerusting van een opvolgteam, de samenwerking binnen een opvolgteam (teamrollen, drijfveren, verantwoordelijkheden, spelregels), de samenwerking tussen overdrager en opvolger (loslaten, verantwoordelijkheid nemen, respecteren en waarderen), maar ook om coaching (individueel of als team), faciliteren van strategieontwikkeling, assessments, loopbaanbegeleiding, etc. Hierin staat steeds de continuïteit van de onderneming en de relatie tussen de generaties centraal.

Als ProMissie hebben we naast onze advisering diverse activiteiten ontwikkeld, waaronder:

 • Leerwerktraject Familie, Bedrijf en Opvolging
  Een traject dat speciaal bedoeld is voor jonge opvolgers (18 tot 30 jaar) in het familiebedrijf (10 tot 250 werknemers). Het leerwerktraject bestaat uit 10 maandelijkse bijeenkomsten en na afloop van het traject weet de potentiële opvolger het familiebedrijf meer te waarderen, kent zijn of haar persoonlijke profiel, weet wat er komt kijken bij ondernemen, weet waar hij of zij staat ten aanzien van bedrijfsopvolging en biedt een basis om mee te praten en te besluiten over bedrijfsopvolging. Zie Leerwerktraject. De link daarvoor is: http://www.promissie.nl/bedrijfsoverdracht/leerwerktraject-opvolgers
 • Familiebedrijvennetwerk ProMissie Estafette
  Een netwerk voor en van (potentiële) overdragers en opvolgers van familiebedrijven, een platform waar opvolgers, overdragers en familiebedrijf-lotgenoten elkaar ontmoeten, van elkaar leren en door elkaar geïnspireerd worden.
 • Cursussen, workshops, begeleidingstrajecten, informatiebijeenkomsten en rondetafel gesprekken
  Voorbeelden zijn:
  Cursus: Loslaten voor overdragers: Anders verbinden
  Workshop: Dynamiek van het familiebedrijf voor externe managers
  Begeleidingstraject: Teammanagement van het familiebedrijf
  Informatiebijeenkomst: Oriëntatie op opvolging in het familiebedrijf
  Rondetafel gesprek: Opvolging voor DGA en familiebedrijf
  Rondetafel gesprek: Dialoog tussen generaties – Bedrijfsopvolging bespreekbaar maken

Meer informatie over onze werkzaamheden en adviseurs vindt u op onze website www.promissie.nl.
U kunt ons ook bereiken via 06 538 05 444 (Jan Pieter van Ree) of ons algemene telefoonnummer (085) 877 16 90.