Opdrachtgevers van ReVenue Consultants
Home  /  Contact  /  Vacatures

Corporate Finance Support: Klik hier!

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn:


Ondernemers en familiebedrijven in het MKB
Wij helpen en adviseren ondernemers en familiebedrijven uit vrijwel alle branches en uit het hele land bij:

  • het voorbereiden en vormgeven van bedrijfsopvolging al dan niet in de familiesfeer
  • conflicten tussen aandeelhouders of met derden over aandelen- of bedrijfswaarde of andere zakelijke aangelegenheden (zoals ontvlechting en afrekening) door het uitvoeren van arbitrage, bemiddeling, mediation of het geven van bindend advies
  • echtscheiding indien er in de gemeenschappelijke boedel een aandelenpakket of onderneming aanwezig is
  • het vormgeven van samenwerking en het maken van afspraken daarover (aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomsten, firmacontracten, etc.)
  • het beëindigen van een samenwerking
  • (her)financiering van hun onderneming
  • aan- en verkoop van bedrijven of aandelenpakketten
  • toe- of uittreding, bij fusie en overname van bedrijven
  • allerlei andere gevallen waarbij een bedrijfswaardering, bedrijfsoverdracht en bedrijfsopvolging speelt.

Veelal gaat dit, ondanks onze persoonlijke betrokkenheid, om toegevoegde waarde die meer technisch, juridisch, financieel en fiscaal van aard is. Bij opvolgingskwesties in het MKB en zeker bij familiebedrijven spelen vaak ook allerlei andere zaken een rol zoals beoordeling van geschiktheid van opvolgers of een opvolgteam, ingewikkelde relaties tussen familie, eigenaarschap en bedrijf etc. Voor de begeleiding van deze aanvullende maar niet minder belangrijke zaken werken wij samen met ProMissie, adviseurs voor familiebedrijven.

Zie verder Familiebedrijven

Accountants
Wij helpen accountants wanneer zij geconfronteerd worden bij een cliënt met één van de hierboven bij ondernemers genoemde situaties. Dit is vaak het geval als hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid gevaar loopt, wanneer zij behoefte hebben aan een waarderingspecialist (RV) of indien er een andere reden is om een klus liever niet zelf te doen terwijl zij toch het beste voor hun cliënten willen zoeken.

Zie verder Accountants, advocaten en notarissen

Advocaten, juristen en curatoren
Advocaten, juristen en curatoren schakelen ons in indien er voor een zaak een aandelen- of bedrijfswaardering nodig is. In dergelijke kwesties kunnen wij in opdracht van 1 partij werken of in opdracht van beide partijen of in opdracht van de rechtbank als gerechtelijk deskundige.

Zie verder Accountants, advocaten en notarissen

Notarissen
Notarissen schakelen ons in indien bijvoorbeeld bij het maken van een aandeelhoudersovereenkomst de wens van cliënten op tafel komt tot het opnemen van een prijsformule bij toe- en/of uittreding. Daarnaast bijvoorbeeld als er sprake is van een aandelenpakket of onderneming in een te verdelen boedel waaraan een waarde moet worden toegekend.

Zie verder Accountants, advocaten en notarissen

Rechtbanken
Regelmatig worden wij door rechters benoemd als gerechtelijk deskundige. Veelal betreft dit de waardering van een aandelenpakket of van een onderneming. Echter wij hebben ook andersoortige opdrachten uitgevoerd zoals forensisch onderzoek bij fraude of bij een inbreuk op rechten.

Indien gewenst zijn wij graag bereid referenties te verstrekken.