Het team van ReVenue Consultants
Home  /  Contact  /  Vacatures

Corporate Finance Support: Klik hier!

Het team van ReVenue Consultants

Drs. Jan Pieter van Ree RA RV
Jan Pieter van Ree (1969) is aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam afgestudeerd voor bedrijfseconomie, accountancy en business valuation. Hij heeft 15 jaar gewerkt bij een accountantskantoor, waarvan 10 jaar als directeur en vennoot. In deze functie was hij medeverantwoordelijk voor het beleid van de organisatie en het leidinggeven aan ca. 45 medewerkers. In die tijd heeft hij tal van advieswerkzaamheden gedaan voor een grote variëteit aan klanten. In 2006/2007 heeft hij afscheid genomen van het accountantskantoor en is zich vervolgens geheel gaan richten op advisering aan ondernemers en hun bedrijven, met een specialisatie in bedrijfswaardering en bedrijfsoverdracht. Hij is zowel registeraccountant (ingeschreven bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, NBA www.nba.nl) als register valuator (ingeschreven bij het Nederlands Instituut voor Register Valuators, NIRV, www.nirv.nl).

Peter J. Oudshoorn
Peter Oudshoorn (1955) is in 1979 afgestudeerd als registeraccountant. Hij heeft jarenlange ervaring als accountant en adviseur voor het MKB en ook zelf als directeur leiding gegeven aan een accountantsorganisatie. Met ingang van 2001 heeft hij zich - als directeur van een corporate finance organisatie - gespecialiseerd in de waardering van ondernemingen en de begeleiding van bedrijfsoverdrachten in zeer uiteenlopende branches. Tot de werkzaamheden behoorden tevens het uitvoeren van due diligence onderzoeken en het adviseren bij de totstandkoming van een bij de overname passende structuur en financiering. Daarnaast heeft hij als financieel adviseur en financieel (interim)manager bedrijven en non-profitorganisaties ondersteund.

Verder heeft ReVenue Consultants een netwerk van deskundigen tot haar beschikking, bestaande uit ondermeer juristen, notarissen, belastingadviseurs en accountants. Indien gewenst zijn deze deskundigheden snel en flexibel in te zetten bij adviesopdrachten.